Mokykla

2016-2017 m.m. Tito Masiulio jaunimo mokykloje ugdosi 426 mokiniai: 72  mokiniai mokosi jaunimo klasėse ir 354 ugdytiniai lanko neformaliojo vaikų švietimo būrelius. Mokyklos direktorius – Egidijus Mikalajūnas. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui – Genutė Valienė ir Remigijus Juknelis. Dalykus dėsto ir neformaliojo švietimo būrelių mokytojais dirba 32 pedagogai: iš jų 18  vyresniųjų mokytojų, 4 mokytojai metodininkai, 1 mokytoja ekspertė. Mokykloje yra internetas, biblioteka, sporto, aerobikos, šokių salės, veikia kompiuterinė skaitykla.

Naujienos

Renginys „Knygų paslaptys“

Atsižvelgdamas į mažėjantį visuomenės skaitymą ir įvertindamas bibliotekų reikšmingumą ir galimybes skatinti skaitymą, kelti gyven... »

 

Lietuvos karių dienos minėjimas

Lapkričio 24 d. mokykloje vyko Lietuvos karių dienos minėjimas. Jame dalyvavo Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pu... »

 

Matematikos viktorina

2016 m. lapkričio 17 d. Kauno A.Puškino gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriuje vyko ŠALIES JAUNIMO MOKYKLŲ IR KITŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ... »

 

Socialinių įgūdžių patirtinė programa „Mes kartu-jėga“

Spalio 19 d. mokykloje vyko tradicinis renginys - Socialinių įgūdžių patirtinė programa „Mes kartu-jėga“. Po renginio atidarymo ir... »

 

Tarptautinė mokytojų diena

Spalio 4 dieną Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykloje vyko nuotaikingas renginys, skirtas Tarptautinei mokytojų dienai paminėti. Re... »