Mokykla

2016-2017 m.m. Tito Masiulio jaunimo mokykloje ugdosi 426 mokiniai: 72  mokiniai mokosi jaunimo klasėse ir 354 ugdytiniai lanko neformaliojo vaikų švietimo būrelius. Mokyklos direktorius – Egidijus Mikalajūnas. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui – Genutė Valienė ir Remigijus Juknelis. Dalykus dėsto ir neformaliojo švietimo būrelių mokytojais dirba 32 pedagogai: iš jų 18  vyresniųjų mokytojų, 4 mokytojai metodininkai, 1 mokytoja ekspertė. Mokykloje yra internetas, biblioteka, sporto, aerobikos, šokių salės, veikia kompiuterinė skaitykla.

Naujienos

Rugsėjo 1-sios šventė

Šventės nuotraukos >>... »

 

Rugsėjo 1-sios šventė prie Kauno pilies

Šių metų rugsėjo pirmąją – mokslo ir žinių dieną mokyklos neformaliojo švietimo skyriaus mokytojai ir mokiniai tradiciškai šventė... »

 

Respublikinis mokinių dokumentų valdymo konkursas „Geriausias būsimasis sekretorius-2016“

Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykloje. Respublikinis mokinių dokumentų valdymo konkursas „Geriausias būsimasis sekretorius 2016“ v... »

 

Sporto šventė Panemunės šile

Saulėtą gegužės ketvirtadienį į sporto šventę susirinko Kauno jaunimo mokyklos, Kauno Tito Masiulio jaunimo mokyklos ir A.Puškino... »

 

Išvyka į „Ąžuolynės“ pramogų parką

Saulėtą gegužės 18 dienos popietę mokyklos aštuntokai ir keli jiems prijaučiantys mokiniai, pavargę nuo mokslų, išsirengė į  išvyk... »