Mokykla

2017-2018 m.m. Tito Masiulio jaunimo mokykloje ugdosi 421 mokinys: 79  mokiniai mokosi jaunimo klasėse ir 342 ugdytiniai lanko neformaliojo vaikų švietimo būrelius. Mokyklos direktorius – Egidijus Mikalajūnas. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui – Genutė Valienė ir Remigijus Juknelis. Dalykus dėsto ir neformaliojo švietimo būrelių mokytojais dirba 35 pedagogai: iš jų 13  vyresniųjų mokytojų, 6 mokytojai metodininkai, 2 mokytojos ekspertės. Mokykloje yra internetas, biblioteka, sporto, aerobikos, šokių salės, veikia kompiuterinė skaitykla.

Naujienos

Minime Pasaulinę psichikos sveikatos dieną

Spalio 10 dieną mokykloje buvo minima Pasaulinė psichikos sveikatos diena. Mokytojai, vadovai  kalbėjosi apie „sudegimo“ sindromą.... »

 

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema OPKUS

2017 m. rugsėjo 28 d. mokyklos aktų salėje vyko pirmasis bendras mokinių tėvų (globėjų) ir darbuotojų susirinkimas. Susirinkimo me... »

 

Minime Lietuvos žydų genocido dieną

Renginys Lietuvos žydų genocido dienai paminėti mokykloje vyko 2017 m. rugsėjo 22 d. Jo metu buvo naudojamos iliustracijos iš Sti... »

 

Projektas „Judėjimas-sveikata“

2017 m. rugsėjo 20 d. mokiniai ir mokytojai Kauno Kolegijos sporto bazėje dalyvavo projekte „Judėjimas-sveikata“: vyko futbolo, bė... »

 

Rugsėjo 1-osios šventė

Rugsėjo 1-osios rytą Kauno Tito Masiulio jaunimo mokyklos aktų salėje susirinko mokiniai, jų tėveliai, mokytojai.  Čia netrūko gėl... »