Mokykla

2016-2017 m.m. Tito Masiulio jaunimo mokykloje ugdosi 426 mokiniai: 72  mokiniai mokosi jaunimo klasėse ir 354 ugdytiniai lanko neformaliojo vaikų švietimo būrelius. Mokyklos direktorius – Egidijus Mikalajūnas. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui – Genutė Valienė ir Remigijus Juknelis. Dalykus dėsto ir neformaliojo švietimo būrelių mokytojais dirba 32 pedagogai: iš jų 18  vyresniųjų mokytojų, 4 mokytojai metodininkai, 1 mokytoja ekspertė. Mokykloje yra internetas, biblioteka, sporto, aerobikos, šokių salės, veikia kompiuterinė skaitykla.

Naujienos

Tarptautinė mokytojų diena

Spalio 4 dieną Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykloje vyko nuotaikingas renginys, skirtas Tarptautinei mokytojų dienai paminėti. Re... »

 

Rudens sporto šventė

Vykdant Kauno Tito Masiulio jaunimo mokyklos 2016/17 m.m. mokinių kultūrinės, meninės, kūrybinės, sportinės, pažintinės,  praktinė... »

 

Rugsėjo 1-sios šventė

Šventės nuotraukos >>... »

 

Rugsėjo 1-sios šventė prie Kauno pilies

Šių metų rugsėjo pirmąją – mokslo ir žinių dieną mokyklos neformaliojo švietimo skyriaus mokytojai ir mokiniai tradiciškai šventė... »

 

Respublikinis mokinių dokumentų valdymo konkursas „Geriausias būsimasis sekretorius-2016“

Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykloje. Respublikinis mokinių dokumentų valdymo konkursas „Geriausias būsimasis sekretorius 2016“ v... »